Gudstjänst

30/7 kl. 11:00
Plats: Aspö

Invigning av Aspödagen 

Aspödagen inleds traditionsenligt med gudstjänst på Drottningskärs Kastell. 
Gudstjänsten börjar kl. 11.00