Skratta och var glad

Relationer förstärks <3

Banden till andra människor stärks när vi har roligt tillsammans. Du upplever större närhet, tillit och samhörighet.