Stadsteatern i Kristianopel

4/8 kl. 19:00 - 20:30

Träffa köpmän, pigor, barn och danska soldater 

En dramatiserad stadsvandring om Kristianopels tid som stad under 1600-talet. Slå följe med rådmannen Povelsen under en tidsresa där ni träffar köpmän, pigor, barn, danska soldater och andra människor ur stadens befolkning. Upplev tiden då storslagna planer omsattes i hårda dagsverken, då framtidshopp också kunde dränkas i blod.

Samlingsplats: Utanför Gästgiveriet, Kristiaopel
längd: ca 1 h 20 min
Pris: 150 kr.
Barn under 12 år följer med gratis.

Mer information hittar ni här: https://kulturkompaniet.eu/stadsvandringar/stadsteatern-i-kristianopel/